DELA

Om ÅHS café

Vi alla cirka 800 undertecknare angående ÅHS cafè hoppas att den nuvarande innehavaren kan få stanna. Vi gillar hans smörgåsar men speciellt hans person och det personliga bemötandet man får som kund. Om det varit några missförstånd angående hyran är det nu helt uppklarat. Det är ju trevligt om man kan samtala via ledningen om dylika saker. Tidigare har det bytt innehavare många gånger nu har samma person varit 6 år i huset. Därför önskar vi att nuvarande innehavare kan få stanna även enligt den nya hyran.

Vi är nöjda med den goda servicen, omtanken och det fina bemötandet samt en lyssnande medmänniska. ÅHS image skulle verkligen stiga om dylika mänskliga aspekter i ett cafè och dess service tas tillvara varför vi kunder vördsamt ber att nuvarande innehavare kan få stanna kvar.
gm Birgitta H Eriksson och Robert Lahti