DELA

Olyckligt släppa alkoholen fri

I ett nytt förslag till ordningslag för landskapet Åland föreslås att alkohol ska tillåtas i tätorterna Mariehamn och Godby. I dag och sedan fem år tillbaka är det förbjudet. Denna liberalisering tycker jag är olycklig mot bakgrund av att bland annat barnperspektivet helt saknas. Jag anser det olyckligt om landskapet Åland går in för att i det närmaste uppmuntra alkoholförtäring när övriga världen går i motsatt riktning. Detta ska också ställas mot det handlingsprogram mot riskbruk och missbruk som nyligen hanterades av lagtinget. Då efterlystes strängare åldergräns mot energidrycker. Nu är man beredd att släppa vinet fritt.

Det går inte att uttrycka en förhoppning om att alkoholbruket borde minska samtidigt som man liberaliserar drickandet. Om ordningslagen ändras så att den möjliggör en friare konsumtion av alkoholhaltiga drycker på allmänna platser ger det en signal till våra medborgare att det råder grönt ljus. Det skapar en liberaliserande inverkan på attityden till alkohol och andra rusmedel, och det är det minsta vi behöver.

Forskningen visar tydligt att ju lättare det är att få tag i alkohol, desto större blir de skadliga effekterna av missbruket. Förslaget att göra alkoholbruk lagligt baserar sig på ett antagande att alla kan hantera dess effekter. Så är det tyvärr inte. Alkohol är ett preparat som rätt hanterat är njutningsfyllt men fel hanterat är förödande och synnerligen dyrt för samhället. Vuxnas attityder till alkohol har en direkt inverkan på barn och ungas inställning. Att tillåta drickande på allmänna platser är att rasera förebyggande arbete som görs på många håll. Restriktioner och regleringar i kombination med attitydarbete är, enligt forskningen, det som visar sig ha en effekt på alkoholkonsumtion.

Jörgen Pettersson (C)