DELA

Olyckliga löneskillnader

Vi läste i tidningen Åland att NÅHD äntligen fått tjänsten som skolpsykolog besatt. Den anställde psykologen får en slutlön på 4 500 euro vilket är betydligt bättre än övriga kommunala skolpsykologer. För psykologkåren är det bra att psykologarbetet värderas högt och ger ett bra förhandlingsläge.

Olyckligt är de stora löneskillnader som uppkommer för likvärdigt arbete. Det planerade resurscentret som efterlystes i skolpsykologernas skrivelse 2014 och som lr:s utbildningsbyrå kallar för kompetenscentrum måste verkställas i skyndsam ordning.

Skolpsykologerna önskar att detta resurscentrum ska ha landskapet som huvudman och ledas av en ledande skolpsykolog, vilket jag understöder. Min uppfattning är att ÅHS inte skall ansvara för detta centrum. Risken är då att skolperspektivet faller i skymundan. I arbetet mot ett förverkligande av ett resurscentrum bör skolpsykologerna vara representerade med sin fackkunskap.

Crister Eriksson (S), ordf. Ålands Psykologförening