DELA

Olycklig okunskap, dr Nordman!

Bra klargörande hur vetenskap fungerar. Fast dock en liten lapsus. ”Alternativmedicinska behandlingsformer som homeopati, zonterapi, irisdiagnostik och akupunktur bygger inte på vetenskaplig grund.” Irisdiagnostik är ingen behandlingsform – säger ju själva ordet ”diagnostik”. Lite slarv där…

Den österländska traditionella akupunkturen, som är en del av TCM, med energibalansering i tänkta meridianer räknas som alternativmedicin, ja.
Men. Den nålbehandling leg vårdpersonal i dag får använda heter Medicinsk Akupunktur. Det var kanske olyckligt av oss att kalla behandlingen akupunktur, när man på 1980-talet godkände nålbehandling inom sjukvården. Men ordet betyder endast ”sticka nål genom huden” (acus=nål, pungere = gå genom huden).
Den medicinska akupunkturen vid tex smärtbehandling, bygger på nervstimulering av kroppens egna smärthämmande mekanismer och är vetenskapligt bevisad i ett otal forskningsstudier, sk evidensbaserad medicin, EBM (evidens = bevis).
Så den medicinska akupunkturen vi i vården erbjuder våra patienter är vetenskap.
Santamalas bild av nålinstick är likaledes olycklig. Det skulle inte falla oss i vården in att med långfingret beröra den delen av nålen, som går in i vävnaden! Självklart är det av hygieniska skäl! Insticket här görs av en TCM-skolad akupunkturbehandlare.

Låt oss lära oss att det i dag finns två typer av akupunktur; den gamla österländska traditionella akupunkturen i TCM, och den västerländska medicinska akupunkturen, WMA.
Omfattande forskning pågår över hela världen för att vetenskapligt klarlägga de onekligen överraskande goda behandlingsresultat den österländska akupunkturen uppvisar. Vi borde vara rysligt nyfikna på det! Den nyfikenheten borde det satsas pengar på! En enkel, billig behandlingsmetod med få biverkningar (jämfört med läkemedel).
En del av sådan aktuell forskning redovisas nu under den första Nordiska Medicinska Akupunkturkongressen, NMAC 2010, på Alandica inkommande helg.

Birgitta Lundin
fysioterapeut, spec i medicinsk akupunktur
TCM: Traditional Chinese Medicin
WMA: Western Medical Acupuncture