DELA

Olustig vändning på skolväg

Lågstadieelever i Strömma/Skarpnåtö har numera resor som gör skoldagen längre än t.ex. lärares arbetsdagar. Undertecknade föräldrar har hos skolnämnden i Hammarland begärt att man svänger på morgonturen. Antalet ”onödiga” åkkilometer skulle minska med ca 100 per dag, ”onödiga” minuter minska från 770 till 500, få elever skulle hämta flere längs landskapsväg istället för att 17 hämtar 1 i 15 km längs kommunal väg o.s.v.

Efter utredning beslutades, till vår stora förvåning och besvikelse, att 3 elever i Sålis och Lillbolstad skall åka en ny linje med Mariehamns Taxi – från byar som bussen passerar 5 minuter innan skolan! Vår förhoppning var att den redan förhållandevis långa skolvägen som skolnämnden dubblerat under sommaren, skulle förkortas både i tid och kilometer och därmed också bli säkrare. Beslutet gagnar möjligen eleverna ”micromalt” och absolut inte miljön. Så hur tänkte ni egentligen, Anders Karlsson?
Ann-Charlotte Funck
Jan Holmes,
Strömma