DELA

Olof Erland stark åländsk debattör

Framlidne Olof Erland var en angelägen och skicklig debattör, som i Hufvudstadsbladets debattforum diskuterade ”Den åländska etiken”, publicerad 12 september 1981.
Olof var då tf utvecklingsplanerare vid Ålands landskapsstyrelse och anlitad som sakkunnig i ekonomiska frågor för revision av självstyrelselagen.
Han noterade att chefen för Ålandsbanken, Thorvald Eriksson, gjort sig till uttolkare av ”en speciell åländsk etik” i samband med den så kallade tidningskrisen.

Bankchefen hade utsetts till ordförande också i Ålands Tidnings-Tryckeri, som gjort sig av med så gott som hela sin redaktionspersonal. De flesta journalisterna hade sökt sig till nyetablerade tidningen Nya Åland.
Erland fann att Erikssons förklaringar blivit allt fränare. Han citerade: ”oacceptabel journalistik kvalitet  …  nedrivande krafter  …  övertramp  … misstag  … oetisk …  smutskastning  …  bespottning  …  ensidig information”.
Ja, ”hela journalistkåren, både i Finland och Sverige”, anklagades för att också på Åland ”trumma i folk en snedvriden, för det självstyrda Åland falsk, negativ bild  … ”.

Olof Erland
konstaterade att ”den åländska etiken är inte så speciell att den inte skulle inrymma krav på ärlighet, sanning, rättvisa, objektivitet och västerländsk demokrati”.
Tillförordnade utvecklingsplaneraren Erland avslutade:
”Den mytbildning och den etik, som nu förs fram med stora bokstäver både på Åland och utanför, kan inte annat än skada den åländska självstyrelsens inre liv och förtroende för den utanför Åland.”
Hasse Svensson,
Nya Ålands före detta chefredaktör 1981-94