DELA

Olof Erland har för svag tro på de unga

I min kommentar till Olof Erland (lib) var det viktigt att poängtera att utvecklingen ingalunda står stilla.
Efter att ha utrett en fråga, som i det här fallet sjöfartsutbildningen, är det dags att gå vidare till verkställighet. Utredningar som ligger på hyllan och efterföljs av nya utredningar har vi inte så mycket nytta av.
Min avsikt är att gå vidare genom att vara med och utveckla spetsutbildning inom sjöfart och sjösäkerhet som kan erbjudas sjöfolk både på Åland och utanför landskapet. Den sk klustertanken är god, men om den innebär en tudelning av högskolan – i en sjöfartsdel och en annan – blir enheterna för små. Vad gäller Struktur-07 är den knappast en bromskloss för modernisering av utbildningsväsendet – tvärtom en nödvändighet.

För mig blir det fortsättningsvis obegripligt, i synnerhet efter sommarens alla nyliberala utspel, hur liberalerna kan säga nej till en reform som verkligen ger individen frihet att välja. Det måste tyda på en svag tro på att ungdomar och deras förmåga att välja vad de bäst behöver för sin framtid.
Camilla Gunell (s)
Utbildningsminister