DELA

Olika roller för Mise och Klara

I torsdagens Nya Åland jämförs MISEs roll med Klaras, vilket är fel. Tidningen blandar ihop rollerna trots all klargörande turbulens i ärendet under förra året. Låt oss nu en gång för alla komma till att MISEs roll är densamma som Klaras uppdragsgivares, det vill säga de åboländska kommunernas. Dessa upphandlar renhållningstjänster och fastställer avgifter – precis som MISE gör. Av Nyans artikel framgår också, att upplägget i Åboland liknar till formerna det som tillämpas på Åland genom MISE.

Klara är att jämföra med Ålands Renhållnings Ab med flera, vilka på Åland hanterar renhållningen åt kommunerna/MISE. Om Klara skulle komma att operera på Åland så bör det bli som konkurrent till Ålands Renhållnings Ab, Kuhlmans Åkeri och Johan Engdahl på Kökar och så vidare. Inte som konkurrent till MISE. Det är fråga om en betydande nyansskillnad.

Det finns flera skäl till att MISEs renhållningsavgifter är som de är. Bland annat har MISE att under en övergångstid upprätthålla både ett gammalt renhållningssystem parallellt med det nya, vilket gör det svårt att minimera kostnaderna. Även transporterna av avfall från Åland har en viss betydelse för kostnadsbilden. En intressant fråga är då om Klara skulle ha kunnat erbjuda sina tjänster till de åländska kommunerna/MISE till kostnader som är lägre än vad de åländska entreprenörerna vill ha för jobbet.
Jan Westerberg