DELA

Olika partivinklar ger piggare debatt

Lite funderingar inför höstens politiska arbete som snart inleds.
Politik är inte svårt eller konstigt, bara ibland lite oförutsägbart. Vi har många politiska partier på Åland, på gott och ont. Ibland blir otydligheten ganska stor vad det gäller skillnader och ideologiska skillnader mellan partierna. Vill man arbeta politiskt för samhället kan det vara svårt att veta vilket parti man mest hör hemma i.

Efter att ha ställt upp i tre kommunval i Lemland på de obundnas lista , och med det fjärde förestående (okt. 07) bestämde jag mig i varje fall för att skriva in mig ordentligt till Obunden Samling. Något jag inte har ångrat, eftersom jag hela tiden har upplevt att det partiet länge har fört en klar och tydlig resultat-och sakpolitik som vilar på en borglig grund med socialt ansvar.
Den spretighet som partiet från vissa håll beskyllts för har jag inte märkt av. Något som också Nya Åland skriver i ledaren 05.08.09, där det står att Obunden Samling i dag inte alls är lika spretigt som tidigare. Detta bådar gott inför framtiden, och bekräftar att partiet är på rätt kurs.
Att det sedan ibland kan bli ett visst kompromissande för att utvecklingen ska gå framåt, det får alla partier ta.

Hur som helst präglades försommarens diskussioner bl.a. i lagtingshuset, debatter och insändare i massmedia, av Harry Janssons avhopp från Ålands Framtid. Hans orsaker till det vet han bäst själv, men vad jag vill säga är att jag tror att de kämpakrafter som finns inom Ålands Framtid även i fortsättningen, fortsätter föra den politik de hittills har gjort med stor tydlighet, och det är bra, framförallt också nu när frågan om övertagandet av beskattningsbehörigheten är så aktuell.
Personligen tror jag däremot inte på självständighet för Åland, utan mer på en utvecklad självstyrelse som Obunden Samling står för, men jag anser att debatten friskas upp när partierna har olika tydligheter och infallsvinklar som bara gynnar och breddar den fortsatta diskussionen och demokratin även i fortsättningen.

Yvonne Sundbom Korpi
Obunden Samling