DELA

Olika åsikter om balans

Fogelström och jag är överens om att landskapet har en skuld!
När nu K-J F och jag är överens om att landskapet (landskapsregeringen, LR) har en pensionsskuld är det mera redovisningsteknik än semantisk hur man ska definierar pensionsskuldens storlek.
Vi är överens om att pensionsfonds approximativa skuld per den 31.12.2013 var 727,6 miljoner. Vid samma tidpunkt redovisade fonden ett eget kapital, tillgångar på 327,5 miljoner.

Tar man bort pensionsfondens tillgångar från dess skulder kan man konstatera att pensionsskulden då var 400,1 miljoner.
Låt oss ha olika åsikter om huruvida landskapet (LR) har en ekonomi i balans eller inte.
Tar man sig en titt i LRs balansräkning redovisas där ett negativt eget kapital på hela 350 miljoner. Dessutom ökar det negativa eget kapital och då kan väl inte ekonomin vara i balans?

Däremot håller jag med om att landskapsregeringen bör bedriva en närings- och konjunkturpolitik som förbättrar konkurrenskraften och skapar förutsättningar för utveckling, export och tillväxt, det vill säga nya jobb.
Rolf Granlund (ÅF)