DELA

Olagligt sedan 2006

Vem är det som har svårt att ta till sig regler och lagar, miljöminister Carina Aaltonen?
Ålandskompostens tillstånd har förfallit, verksamheten fortsätter trots detta. De krav och regler som enligt det förra tillståndet skulle uppfyllas för att inte verksamheten ska stoppas, uppfylldes inte vid ett flertal kontroller. Verksamheten fortsätter trots detta. Hanteringen vid komposten måste ske enligt EG:s förordning 1069/2009, eller upphöra. Ett flertal kontroller har visat att hanteringen skett i strid mot denna förordning. Verksamheten fortsätter trots detta. Verksamheten vid komposten har varit lagstridig sedan 1.6.2005. Det är dag att acceptera sanningen, miljöministern.
Rågrannar