DELA

Olagliga sjukvårdsavgifter

I december tog företagsläkaren Maria Silfverberg upp en debatt kring ett nytt avgiftssystem vid ÅHS. Svaren från ÅHS var märkliga med mycket krystade förklaringar utan någon egentlig logik. En patient, som remitteras från en privatläkare eller privat företagshälsovård till diagnostiska undersökningar vid ÅHS, diskrimineras genom att få betala en väsentligt högre avgift än en patient som remitterats från ÅHS:s egen hälsovård. Dessutom får patienten från privatkliniken vänta väsentligt längre på att få en mottagningstid.

Detta är fråga om en mycket flagrant diskriminering av vissa patientgrupper. För det första har ÅHS sluppit den belastning på vårdapparaten som privatpatienten hade förorsakat genom att söka till hälsocentralen, kanske inte bara en utan flera gånger. Sedan straffas denna patient genom lång väntetid och höga avgifter. Samtidigt riskerar denna patient att hälsotillståndet försämras onödigt genom lång väntan på undersökning, vilket i slutändan också kan betyda högre kostnader för ÅHS.

Privata läkarmottagningar och privat företagshälsovård är helt lagliga verksamheter som stöds av samhället. Att behandla patienter olika beroende på vilken läkare som remitterar dem är diskriminerande. Jag är inte så bevandrad i finsk och åländsk lag att jag vet om detta är ett direkt lagbrott, men det borde vara det. Däremot är jag helt säker på att detta avgiftssystem bryter mot EU:s konkurrenslagstiftning. ÅHS bedriver också företagshälsovård i egen regi och konkurrerar därmed med de privata aktörerna. Genom att tillämpa olika taxor på sina egna och andras patienter bryter man mot EU:s regelverk.

Det är mycket märkligt att ÅHS ledning och i sista hand regeringen beslutat om detta märkliga konkurrensbegränsande avgiftssystem. Det är anmärkningsvärt att ingen i ansvarig ställning reagerat och slagit larm. Finns det ingen som känn er till EU:s regelverk? Det är också förvånande att ålänningarna stillatigande accepterar allehanda oegentligheter från myndighetshåll. Jag förväntar mig en omedelbar rättelse från ÅHS och förutsätter att drabbade patienter får felaktiga avgifter återbetalda. Jag har inte drabbats själv men tycker detta är upprörande.
Jan Grönstrand