DELA

Olagliga Misebeslut?

I brevet från Mise den 25.09.2020 ingår två beslut som är olagliga. I första hand för oss som använder Ringvägens återvinningsstation, men även för många andra.

För det första har vi betalt årsavgiften för Ringvägsstationen i förskott till den 31.12.2020, varför Mise inte har rätt att ta bort stationen som planerat den 01.11.2020. För det andra uppges i ovannämnda brev att: ”Om inget svar inkommer blir du automatiskt ansluten till Misefyran”.

Det sistnämnda är en osund och olaglig metod som oseriösa försäljare använder och som har ogiltigförklarats i domstol. Dessutom saknade Misebrevet besvärsanvisning, vilket i sig är tillräcklig för misstanke om att beslutet är olagligt. Vi på Ringvägen vill ju bara fortsätta med vår återvinningsstation som vi är nöjda med och som är positiv även för Mise.

För min del stiger renhållningskostnaden från nuvarande 290 euro per år, till minst 466,24 euro per år för 8-fack, som alla måste ha på grund av att 4-fack inte omfattar tidningar- och pappersförpackningar. Kan detta anses rimlig? Svar nej!

Jag anser att detta är maktmissbruk utan hänsyn till medborgarnas rättigheter och önskemål. Har ni glömt att vi betalar personalens löner och att styrelsen är demokratiskt tillsatt just för att bevaka medborgarnas intressen? Styrelsen bör nog vakna upp ur dvalan och hålla reda på att maktlystna tjänstemän inte missbrukar sin ställning. Som exempel på hur stämningen är bland Misekunderna ringde en ensamstående pensionär till mig och berättade: ”På grund av den höjda renhållningsavgiften har jag inte råd att prenumerera någon tidning nästa år”. Ett skrämmande exempel på hur den förhöjda avgiften påverkar en stor medborgargrupp. Det finns nu ett så utbrett missnöje med Mise, att det politiska parti som engagerar sig för att Mariehamn och även andra kommuner skall lämna Mise, utan tvivel kommer att ha stor framgång.

JENS HARBERG

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Mises styrelse och förvaltning ska förverkliga de beslut som tagits av Mises förbundsstämma. Bakgrunden till det nya avfallshanteringssystemet grundar sig på den Avfallsplan som antogs 2014 av alla Mises medlemskommuner. Planen arbetades fram av både politikergrupper och sakkunniggrupper. Det genomfördes också medborgarmöten i alla medlemskommuner.

I planen kunde konstateras att en grupp av hushåll skulle påverkas av högre avgifter, det vill säga små hushåll med endast 1 facks tömning på långa tömningsintervall men vid tidpunkten fanns ingen särskild lösning för detta men planen godkändes ändå. Idag har vi en lösning för att minska kostnaden genom att dela med en granne, men förvaltningen arbetar på andra särskilda lösningar för just denna grupp som ska behandlas av styrelsen inom kort. Mise har beräknat att den grupp av hushåll som påverkas av högre avgifter uppgår till 13 procent medan 87 procent får samma eller lägre avgifter.

Vad gäller anslutning till Låst hus så står det i planen att det är en tjänst för de hushåll som inte har en fungerande väg för avfallsfordon, för litet antal hushåll eller boende på öar. Angående den låsta stationen på Ringvägen så har den inte den funktionen på den platsen då alla på Ringvägen ska ha MiseFyran eller MiseÅttan.

SOFIE DAHLSTEN
VERKSAMHETSLEDARE, MISE