DELA

Okunskap utan like om luftgevär

Apropå skriverierna om incidenten i Eckerö där en person avlossat skott med luftgevär mot polismän.

En okunskap utan like exponeras tidning efter tidning om luftvapnets farlighet. Luftgevär är licensfria och är definitivt inte dödliga vapen! Anslagsenergin är lätt att beräkna utgående från kulvikt och –hastighet. Anslagsenergin anges vanligtvis i joule.

All desinformation påverkar säkert domstolen, som säkert inte har någon medlem som vet någonting alls om skjutvapen, men kan komma att gå på polisens oriktiga uppgifter.

Vapnet borde undersökas av någon ojävig skytteklubb som på direkten kan fastställa vapnets anslagsenergi.

Skytten kan rent subjektivt inbilla sig att han kan döda med sitt luftgevär, men polisen borde veta bättre.

Om det finns någon hos polisen som kan svara på denna insändare vore det bra att få uppgifter om det aktuella luftvapnet, märke, typbeteckning och utgångshastighet med mera.

En vän av sanning och rättvisa

Svar:

Tyvärr kan vi inte kommentera enskilda ärenden som detta, men allmänt kan konstateras att i förundersökningen tas i beaktande alla omständigheter som är viktiga i ärendet.

Maria Hoikkala

Polismästare