DELA

Ökning av utsläpp från fiskodlingar

I Ålands radios miljödebatt hävdade Veronica Thörnroos (c), att stora förbättringar skett de senaste åren gällande näringsutsläpp från fiskodlingar
I ÅSUB:s statistik som tyvärr ej sträcker sig längre än till år 2005, när det gäller vattendragsbelastningar kan man läsa följande:
Utsläpp av fosfor från fiskodling år 2002 var 22 ton, utsläpp 2005 var 28 ton alltså en ökning med ca 27 %.

Var finns förbättringen? Hoppas siffrorna för 2006 är bättre.
Nu gäller det att ge miljöhandlingsprogrammet kraft och gå från vision till handling.
Det hoppas jag vi kan vara eniga om Veronica.
Karl-Erik Williams, FS