DELA

Oklokt att skilja på rösträtt och myndighet

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt enhälligt vid sitt sista sammanträde före sommaruppehållet att inte yttra sig över landskapsregeringens (LR) planer på att sänka åldern för rösträtt till 16 år i kommunalvalet 2019. Samma dag hade LR nämligen via ett pressmeddelande berättat att förslaget om rösträtten förs vidare till lagberedning. Före det hade kommunen även fått besked om att beredningen av ärendena kommer att fortgå som planerat. Kommunstyrelsen såg därför ingen mening med att öda tid på en fråga där mottagaren av synpunkterna redan hade bestämt sig att gå vidare med reformen.

Kommunen lämnade inom utsatt tid in sina synpunkter på de övriga aktuella valreformerna. Förslaget om sänkt rösträttsålder ansågs dock så principiellt viktigt att delar av kommunstyrelsen ville efterhöra fullmäktiges åsikt. Tyvärr lyckades våra ledande tjänstemän, bägge jurister, inte tolka ansvariga minstern Nina Fellman (S) svar på Jomalas begäran om förlängd remisstid på rätt sätt. Följden av det kryptiska svaret blev ett onödigt tjafs i media om att kommunen varit ”oärlig” och ”soppa”.

I själva sakfrågan anser undertecknad att det är olyckligt att separera rösträtt från valbarhet. Lika oklokt är det att skilja på rösträtten och myndighetsåldern. Sammantaget handlar det om att den som röstar också ska vara beredd att ta ansvar för sitt val. Erfarenheter bland annat från norska kommunförsök visar dessutom att LR saknar belägg för sina förhoppningar om ökat intresse bland ungdomarna. Norge kommer enligt uppgift inte att fullfölja tanken på sänkt rösträttsålder.

Harry Jansson (C)

Ordförande

kommunstyrelsen i Jomala