DELA

Oklarheter i VIS-projektet

I brådskande ordning begär ÅHS styrelse nu om tilläggsmedel av lagtinget för ett nytt Vård Informations System VIS. Den 2 april behandlas detta ärende i lagtingets finans- och näringsutskott, och den 3 april kommer frågan upp i lagtinget. Beslut skall tas om att ge fullmakt för att begära en slutoffert från det svenska företaget Cambio. Detta kan vara den största upphandlingen någonsin för det offentliga Åland och det finns anledning att ytterligare granska processen.

Kostnaden för investering och drift har angivits vara 51,5 miljoner på tio år med ytterligare en option på 4 plus 4 år, sammanlagt cirka 85 miljoner euro/18 år. Orsaken till den dramatiska prisökningen är inte klarlagd.

Man har enbart samtalat med en leverantör, det svenska företaget Cambio med journalsystemet Cosmic. Man har hävdat att Cambios pris är det pris som i stort sett gäller för alla leverantörer och hänvisar till en tidigare jämförelse med Färöarna. Nu framkommer att Cambio sagt upp avtalet med Färöarna som påbörjar en ny upphandling. Cambio har även sagt upp avtalet med Grönland, vissa danska regioner samt den danska försvarsmakten. Den viktiga frågan är varför? Skall Åland sluta ett avtal med Cambio utan att detta är utrett? Vad händer om Cambio om något år säger upp sitt avtal med Åland?

Processen för att anpassa systemet Cosmic för Åland verkar bli både dyr och långdragen. I Finland finns föreskrifter som styr användningen och hanteringen av patientinformation. Dessa reglerar bland annat dataskydd, åtkomsträttigheter, tekniska standarder och ansvarsfördelning. Då Åland ska integreras mot Kanta behöver vi säkra att systemet är kompatibelt för detta. Idag är inte Cosmic uppbyggt efter de strukturer som krävs för en Kanta-anslutning. Certifieringsprocessen är omfattande. Som enda användare av Cosmic (som varken är registrerat hos Valvira eller har påbörjat testning i Finland) är Åland tvunget att ensam bära dessa kostnader. Om en socialvårdsmodul senare ska anslutas, innebär det också att vi får ett skal, istället för användbara processer från de finländska systemen.

Enligt tankesmedjan Sitras utredning från 2023 möjliggör effektiv datahantering inom social- och hälsovården enorma besparingar inom de kommande åren genom att frigöra mer tid för kärnuppgifterna inom vården. Därför anser vi att lagtinget bör be om en utförlig specifikation om vad som ingår i det upphandlade priset och jämföra Cambios lösning med andra patientdatasystem. Ett exempel på andra system är finländska Esko, ett offentligt ägt bolag som utvecklas utifrån ägarnas behov och som inte kräver en upphandling. I omfattande studier som utförts år 2021 av forskare från Aalto-universitetet, Uleåborgs Universitet, Institutionen för hälsa och välfärd samt Finlands Läkarförbund har Esko fått det klart högsta betyget av vårdpersonalen.

Vi vill understryka att ingen av oss undertecknare av denna insändare har någon preferens för något specifikt VIS. Vi vill ha det bästa möjliga till det förmånligaste priset. Detta med omtanke om den åländska sjukvården och de åländska skattebetalarna. Den aktuella processen har varit forcerad och den oförklarade prisökningen från Cambio måste ges en förklaring. Den begärda tilläggsbudgeten kan inte klubbas som ett närmast ”proforma ” ärende. Det handlar om stora pengar.

ERICA LINDBERG

socialarbetare

MOGENS LINDÉN

läkare

AINO WALLER

översättare