DELA

Ökad kunskap dundermedicin för trygghet

I en insändare i torsdagens Nya Åland efterfrågade Stefan Toivonen information om Regnbågsfyrens informationsverksamhet i skolorna. Regnbågsfyren svarar här tillsammans med Monica Dolke, lärare och linjeledare på Ålands folkhögskola, Maria Säll-Öfverström, rektor vid Ålands folkhögskola och Anders Eriksson, rektor i Övernäs skola.

Regnbågsfyren erbjuder skolinformation till alla åländska grund- och gymnasieskolor, skolorna bokar besöken via föreningens hemsida eller via mejl. Skolinformation är ett pass på 45 eller 90 minuter där en eller två informatörer informerar om vad HBTQIA är, normer kring kön och sexualitet och dess påverkan på alla. Eleverna får själva resonera kring samhällets syn på kön och sexualitet och vad det innebär för den enskilda personen.

Regnbågsfyrens informatörer har gått en specialanpassad informatörsutbildning och ger enligt överenskommelse en genomgång om olika begrepp, kanske några historiska fakta, övningar och annat som kan vara lämpligt på den nivå som eleverna studerar. Skolinformationen anpassas alltså efter klassens önskemål, kunskap och ålder.

Normkritik och normkreativitet används som redskap för att analysera och förstå hur normerna ser ut i vårt samhälle idag, hur de påverkar oss och hur vi kan utveckla vårt samhälle till att bli mer inkluderande, till exempel gällande mångfalden av könsidentiteter, sexuella läggningar och könsuttryck.

Ålands folkhögskola är en av de skolor som bokar Regnbågsfyren för skolinformation varje år med målet att studerande ska få förståelse för att vi alla är olika, på olika sätt, och att det är viktigt att kunna visa medkänsla och empati för andra människor. Skolan har också som mål att studerande ska förstå hur diskriminering motarbetas genom olika lagstiftning inom t.ex. sociallagstiftning och jämställdhetslagen.

Undervisningen syftar till att utveckla de studerandes färdigheter i kommunikation, social kompetens, informationssökande, samarbete och ansvarstagande.

I samband med Övernäs skolas arbete med en handlingsplan mot sexuella trakasserier önskade elever, personal och vårdnadshavare ökad kunskap i HBTQIA-frågor. Detta syns i handlingsplanens åtgärder mot trakasserier. Ökad kunskap är dundermedicin för trygghet och mindre rädsla.

Övernäs skola engagerar och har gott samarbete med olika kompetenta föreningar som kompletterar skolans egen undervisning. Skolan är glad och tacksam för att kunna engagera Regnbågsfyren både i arbetet mot trakasserier och även inom ramen för innehållet i ämnet hälsokunskap.

Regnbågsfyren är en partipolitiskt obunden förening som bedriver informationsverksamhet, påverkansarbete och socialt arbete med utgångspunkt i mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. I augusti arrangerar Regnbågsfyren Åland Pride i samarbete med andra åländska föreningar, organisationer, skolor och arbetsplatser, årets tema är Ung Pride.

Regnbågsfyren har sökt och beviljats verksamhetsbidrag av Ålands landskapsregering i mer än 10 års tid, verksamhetsbidraget är liksom för många andra åländska föreningar en förutsättning för verksamheten, där arbetet med skolinformationen har varit en kärnverksamhet ända sedan starten 2005. Bidrag från bland annat Mariehamns stad, olika stiftelser, sponsorering från företag, medlemsavgifter och frivilliga bidrag från privatpersoner är också viktiga inkomstkällor.

SOFIA ENROS

VERKSAMHETSLEDARE FÖR REGNBÅGSFYREN RF

MARTHA HANNUS

ORDFÖRANDE I REGNBÅGSFYREN RF

MONICA DOLKE

LÄRARE OCH LINJELEDARE PÅ ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

MARIA SÄLL-ÖFVERSTRÖM

REKTOR VID ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

ANDERS ERIKSSON, REKTOR I ÖVERNÄS SKOLA