DELA

Öka valdeltagandet tillsammans

Vi är i startgroparna för ett så kallat supervalår – i år hålls val till riksdagen den 14 april, Europaparlamentet den 26 maj samt till kommun och lagting i oktober. Valdeltagandet är ett av många mått på tillit till samhället, och att rösta i allmänna val är ett sätt att engagera sig i demokratiskt deltagande.

Valdeltagandet i riksdagsvalet på Åland är ofta lågt jämfört med i lagtingsvalet och i kommunalvalet – 2015 röstade 57,9 procent av de röstberättigade i riksdagsvalet. I Europaparlamentsvalet 2014 röstade 57,3 procent av de röstberättigade ålänningarna. I lagtingsvalet 2015 röstade 70,4 procent och i kommunvalet 67,4 procent, enligt ÅSUB:s valstatistik.

I Statusrapport 2 för Ålands Utvecklings- och hållbarhetsagenda, utgiven 2018, konstateras att valdeltagandet är lägre bland personer födda utanför Norden. Det är också något lägre bland män än bland kvinnor.

Valdeltagandet är betydligt högre i Sverige, Norge och Danmark än på Åland och i Finland. Ett sjunkande valdeltagande kan undergräva de folkvalda institutionernas legitimitet. Men valdeltagandet på Åland har stadigt ökat, enligt ÅSUB. Vi kan dock bli ännu bättre.

Öppenhet, ansvarsutkrävande och förståelse för olika åsikter tillhör Emmausrörelsens grundvärderingar. Ett sätt att omsätta dem i praktiken är att delta i allmänna val.

Emmaus Åland vill uppmuntra till ett ökat valdeltagande genom att låta alla anställda rösta på arbetstid – och utmanar andra arbetsplatser att göra detsamma. Så att vi inte bara pratar, utan också praktiserar demokrati tillsammans.

MARTHA HANNUS
HÅLLBARHETSSTRATEG OCH PERSONALANSVARIG EMMAUS ÅLAND