DELA

Ojämna skolerfarenheter från våren

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tillsvidare ganska tomma skolor. Så småningom kommer de första lärarna in och tittar till sitt förbeställda arbetsmaterial såsom skol- och arbetsböcker, pennor, häften och lärplattor.

Det var en alldeles speciell känsla i att ta upp en helt ny lärobok som ingen ännu hunnit bläddra i, i väntan på att den kunskap som finns mellan pärmarna ska transformeras till förväntansfulla barn och unga. Om några veckor fylls alla klassrum av energi, laddning och nya skolväskor som luktar litet klor.

Lag- och kulturutskottet s ka inom kort granska det lagförslag som ska möjliggöra bland annat distansundervisning i enlighet med den nya lagen om barnomsorg och grundskola. Utskottet har redan inlett inläsningen genom att lagen genomgått remissdebatten i lagtinget och därefter väntar ett omfattande hörande av sakkunniga på fältet gällande explicita frågeställningar kring hur distansundervisningen avses genomföras.

Utskottet avser även ta del av hur man från fackligt håll ser på avtalsmässiga utmaningar, trots att avlöning och avtalsfrågor i sig inte ligger på lagtingets bord. Vi ska inte blunda för verkligheten som inte kantas av enbart lagar och förordningar utan även ömsesidiga överenskommelser om hur arbetet ska regleras.

Min förhoppning är att man ändå inte ska behöva tillgripa distansundervisning utom i yttersta nödfall då man inte längre kan garantera säkerheten för enskilda individer i skolmiljön eller givetvis i fall där man inte på annat sätt kan ordna undervisningen i ett enskilt ämne.

Vårens erfarenheter är ojämna. Allt gick inte som på Strömsö. Ingen kritik ska riktas mot en enskild avvikelse i ett mycket komplext system. Det fanns många utmaningar som skolsamfundet och vårdnadshavarna klarade med högsta vitsord men det går inte att blunda för dem som inte mådde så bra i isolationen.

Jag hoppas att de kartläggningar som landskapsregeringen låtit göra redovisas och leder till en diskussion utmynnande i att redskap utvecklas som kan sättas i händerna på dem som behöver dem. Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inkluderande och jämlik barnomsorg och grundskoleutbildning samt främja ett livslångt lärande för alla.

Jag vill redan nu passa på att tillönska er alla givande förberedelser inför skolstarten.

RAINER JUSLIN (LIB)

ORDFÖRANDE I LAG- OCH KULTURUTSKOTTET