DELA

Oj oj oj oj Olle Jansson (numera Olof Erland)!

Vad du tar i! Månne du inte vaknade på fel sida nu.
Länsman Kurt Jäderholm hade jag inga som helst mellanhavanden med! Tvärtom! Du talar om den tid sagde Jäderholm jobbade inom polisen i Mariehamn. En tid då förtroendet för polisen var högt. En tid då alla minderåriga barn både vågade och talade med polisen. En tid då barnen inte sprang och gömde sig när de såg en polisbil. En tid då tonåringar som du och jag inte såg polisen som något att frukta utan som samhälles stöttepelare och som någon man alltid kunde vända sig till.
Nej all heder till Kurt Jäderholm, Kalle Karlsson, Bernhard Karlsson, Elis Löthman, Erhard Andersson och många många fler. Det var mänskliga poliser. Jag minns dem med värme.
Och du Olle. Du må vara hur bitter du vill över Liberalernas valfiasko, det åstadkom ni alldeles själva, och du må hoppa på mig så mycket du vill. Det tål jag. Men använd inte det rättsövergrepp barnen och modern i ”krögarfamiljen” nu blivit och blir utsatta för som ett svepskäl.
Det vi ser nu är något Åland tidigare aldrig behövt uppleva och som jag innerligt hoppas vi slipper i fortsättningen. Vi talar trots allt om tre minderåriga barn och deras utländska mor. Hur kommer deras framtid nu att gestalta sig och vem tar ansvaret för de våldsamt överdrivna polisinsatser vi sett polismyndigheterna sätta in mot föräldrarna i de minderåriga barnens närvaro.

Slutligen
Olle! Om du verkligen är liberal till ditt sinnelag så föreslår jag att du istället för att ”förgapa” dig på min ringa person sätter din tankemöda på Pehr Karlströms beslut att fortsättningsvis låt modern sitta häktad i Åbo utan att få kontakt med ett av de minderåriga barnen och utan reella möjligheter att träffa något av barnen, varav det minsta är i tio års åldern.
Min fråga till dig Olle är – är hanteringen av barnen och modern i enlighet med vad vi förväntar oss av en civiliserad västerländsk rättsstat? Kom igen nu Olle och få den här diskussionen på rätt bog.
Johan Dahlman