DELA

Ointresse för bättre busstrafik

I slutet av förra året lämnade socialdemokraterna in en motion i stadsfullmäktige om så kallad servicebusstrafik. Vår idé är en anropsstyrd mindre buss som skulle kunna hämta upp folk, som t ex har svårt att gå till närmaste busshållplats, på gator där stadsbussen inte går och sedan ta dem till olika servicepunkter.

Passagerarna åker alltså inte ensamma i en taxi, utan en mindre buss far runt och hämtar upp passagerare på olika ställen. Flera kommuner i Finland och Sverige har denna service.

Detta var andra gången (S) föreslagit detta och förra gången uttalade både äldrerådet och socialförvaltningen sig positiva till förslaget och att det skulle vara i linje med äldreomsorgsprogrammets målsättning att äldre ska kunna bo kvar i sina hem.

Infrastrukturförvaltningen ansåg nu i beredningen inför nämndens möte i tisdags att denna trafik inte behövs – den busstrafik vi redan har påstås nämligen vara ”relativt bra”. Förvaltningen argumenterar också med att det redan finns färdtjänst för en grupp människor (som tjänar mindre än 1 500 per månad).

Man har rätt till 96 enkelresor per år, det vill säga 48 tur-retur per år, det vill säga knappt en i veckan. Säg till andra Mariehamnare, med friska ben, att de inte behöver fram och tillbaks nånstans mer än högst 1 gång i veckan!

2011 beslöt stadsfullmäktige att begära understöd för en sådan här trafik av landskapsregeringen. LR, med dåvarande infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C), svarade nej. Efter det tillsatte hon en kollektivtrafikgrupp med tjänstemän och politiker som skulle lägga grunden till en ny organisering av landskapets busstrafik, där även stadens trafik kunde ingå och trafik mellan kommuner skulle få landskapsstöd. Nuvarande LR arbetar för närvarande med lagstiftningen.

Staden kunde förstås ha en gemensam servicebusstrafik med landsbygdskommunerna och de som bor där har ofta ärenden till staden. Vår fråga till nuvarande infrastrukturminister Mika Nordberg (M) är bara vad som händer med utvecklingen av busstrafiken? Vad är på gång? Ge gärna stadspolitikerna en signal om att busstrafik i staden också är en angelägenhet för landskapet (som jobbar för hållbar utveckling, om vi har förstått rätt?).

Servicebusstrafik för äldre är ett exempel på något som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Vi har lagt förslaget från (S) två gånger nu, men inte fått medhåll från annat politiskt håll i staden. Den blir för dyr, säger man, och betänk då att man för några år sedan gjorde en drastisk nedskärning av den ordinarie busstrafiken, med halverad budget.

Vi är förbryllade och ställer oss frågande till varför intresset från samtliga övriga partier i Mariehamn är så obefintligt i frågor om förbättrad kollektivtrafik. Vi önskar att stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige tar tag i saken så att en ny begäran om stöd för trafiken görs till landskapsregeringen, som vi hoppas förstår hur bra idé detta är.

Anders Hallbäck (S)

Jessy Eckerman (S)

ledamöter i infrastrukturnämnden i Mariehamn