DELA

Ohövligheter sakligt bemötta

Jan Grönstrand slänger omkring sig på numera välkänt manér. ”Snälla Henry, kom inte dragande med tramset om fartvind och bogsering i 50 knop. Vem hittade på det?”, undrar Grönstrand. Jo, ”tramset” kommer från Pommernkommittén!

I kommitténs slutrapport 2009 (på vilket fullmäktiges beslut (2010) om dockbygget baserade sig) kan vi läsa: ”…bogsering till annan plats innebär stor påfrestning på rigg och skrov och utgör en oförsvarlig risktagning.”

Detta föranledde Henry Höglund, undertecknad och andra att konstatera att påfrestningarna på riggen vid bogsering är försumbart små i jämförelse med påfrestningarna när Pommern ligger förtöjd och det blåser storm i Västra hamnen.

Man måste bogsera Pommern i 50 knops hastighet för motsvarande belastningar på riggen.

Grönstrand menar att Höglund nog är en baddare på att köra båt och göra affärer, men att detta inte är till någon nytta i Pommernsammanhang. Grönstrand är också en baddare, men bara vid skrivbordet.

Han räknar ut krafterna när is och stock träffar Pommern och vad allt detta kan leda till. Låt mig i stället anföra ett praktiskt exempel från Åbo, där Grönstrand växte upp.

I Aura å har fullriggaren Suomen Joutsen legat förtöjd i sextio år. I sex år bodde jag granne med fartyget och var följaktligen med om sex islossningar. Dessa kunde vara dramatiska och dynamit kom ibland till användning för att rädda broarna.

Före min tid i Åbo hände det en gång att ”Hallisgubbarna” (isbumlingarna från forsen Hallis) slet av barken Sigyns förtöjningar, men Suomen Joutsen tycktes väl klara isbombardemanget helt oskyddad vid sin kaj.

Vad lär vi oss av detta som kan till av nytta i Mariehamn? Jo, om vi ser till att plåtarna i Pommerns vattenlinje är i gott skick har vi ingenting att frukta. Om vi är rädda för att större fartyg kolliderar med Pommern så duger den planerade dockan till ingenting, men för en bråkdel av dockas kostnad kan vi få ett gott kollisionsskydd av en pir söder om Pommern.

Jerker Örjans