DELA

Ohederlig politik

Ersättarna i stadsstyrelsen Barbro Sundback (s) och Anders Hallbäck (s) skriver i en insändare att ”Framför allt samfundsskatterna har minskat vilket har gjort att inkomsterna har blivit lägre än stadsledningens prognoser”. För det första är det fel att påstå att det bara är stadsledningens prognoser.
Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige har slagit fast budgeten och därmed intäktsprognoserna. För det andra undviker sossarna att berätta att de själva, då prognoserna för år 2013 togs fram, kritiserade både stadsledning och övriga i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för att prognostisera alldeles för pessimistiskt. Socialdemokraterna tog nämligen fram en egenhändigt beräknad överoptimistisk prognos, med hjälp från bekanta i riket, som innehöll en bedömning om att staden skulle få 2 miljoner euro mer i skatteintäkter än vad övriga bedömde som realistiskt.
Nu när vi har fakta för årets fem första månader och en prognos för helåret kan man med någorlunda säkerhet tycka att alla hade fel. Det är bara det att sossarna hade 2 miljoner mer fel än alla andra. Att då indirekt kritisera andras prognoser är mycket märkligt.

Dessutom menar Sundback och Hallbäck att alla problem hade undvikits om alla andra hade gått in för skattehöjningar tidigare i enlighet med socialdemokraternas förslag. Det är helt enkelt inte sant eftersom man samtidigt ville teckna in de förmodade intäktsökningarna med kostnader. Jag rekommenderar sossarna att ta bort sina överoptimistiska prognoser från deras tidigare kalkyler och se vad resultatet då blir.
Lägg därtill in alla förslag som socialdemokraterna förespråkat och ta bort alla inbesparingar som vi andra har varit nödda att ta ansvar för så ser ni också att kalkylen inte går ihop ens med den starkaste vilja.
Med intäktsras i mångmiljonklassen, krav på ett par miljoner i överskott, förslag på många miljoner mer i investeringar och förslag på att dela ut miljonbelopp mer i kommunbidrag till nämnderna betyder inkomstskattehöjning med åtminstone cirka 3 procentenheter, om man inte gör något annat. Detta motsvarar någonstans kring 1500 euro mer per år att betala för ett hushåll med två vuxna arbetande personer som har genomsnittsinkomster.
Är det vad sossarna vill? Det är dags att Mariehamns socialdemokrater talar om hur de tänker finansiera alla sina förslag. Allt annat är ohederlig politik.
Petri Carlsson (M)
Nina Lindfors (M)
Christina von Hertzen (M)
Lennart Isaksson (M)