DELA

Ohållbar moderat trafikpolitik

Det är inte lätt att förstå den moderata politiken när det gäller kollektivtrafiken. I en insändare ifrågasätter stadsfullmäktigeledamot Lennart Isaksson om det är hållbart med kollektivt resande.

Sedan moderaterna fick igenom att skära ned trafiken 2013 har resandet med stadsbussen minskat drastiskt. Att kombinera att införa avgift och samtidigt försämra turtätheten var förödande. Majoriteten slutade åka.

Det är naturligtvis inte hållbar politik att köra tomma bussar i Mariehamn, men Isaksson drar då till med att ”stadstrafik inte är någon självklar företeelse” i mindre städer. En antydan att partiet vill skrota trafiken helt? Ja, skär man ned trafiken först kan man ju sedan argumentera med nedläggning med hänvisning till den dåliga resandestatistiken. Under vissa tider på dygnet når man säkert inte upp till Isaksson beräknade tio personer per buss, som skulle krävas för att bussen blev ett miljövänligare alternativ än bilen, sett till utsläppsmängd.

Lennart Isaksson borde studera exemplet Kiruna, i svenska Lappland, som hade samma negativa utveckling som Åland ser nu, men som för några år sedan ökade resandet med flera hundra procent. Kommunen satsade nämligen ekonomiskt på kollektivtrafikåkandet och har därför beslutat att kommunmedborgarna kan resa kostnadsfritt inom kommungränsen genom att använda ett Kirunakort, som kostar 100 kronor (12 euro) varje år, alltså i princip nolltaxa. Den fria kollektivtrafiken gäller dock inte för turister och andra till¬fälliga besökare.

Försök med nolltaxa har gjorts i flera andra mindre kommuner, däribland Avesta, Ockelbo och Kristinehamn.

Fossilfri trafik är också på tapeten. Min gamla hemkommun Lerum, moderat styrd sedan ”urminnes tider” men som nu leds av ett antal mittenpartier med (S) i spetsen, deltar som en av sju svenska kommuner i ett försök i samarbete med Blekinge tekniska högskola, där elbussar testas i linjetrafik.

Under hela förra året har en kollektivtrafikgrupp, tillsatt av landskapsregeringen, arbetat med framtidens kollektivtrafik. Vi har i offentligheten, vid ett flertal tillfällen, pekat på många av de förändringar som Isaksson efterlyser: en samordning av trafiken på landsbygden och i staden och förstås en analys kring mellan vilka stora arbetsplatser, skolor och affärscentrum som den största efterfrågan av trafik finns. En slutrapport kommer att överlämnas om ett par veckor.

En av socialdemokraternas hjärtefrågor är en servicelinje, med en handikappanpassad mindre anropsstyrd buss, som kunde plocka upp resenärer som har svårt att gå – utanför deras hem. Detta är vanligt i många små och stora kommuner i Sverige. Servicebussarna sparar in andra kostnader: Äldre kan bo kvar längre hemma och budgeten för färdtjänst och äldreomsorg kan hållas lägre. Moderaterna har varit emot sådan servicetrafik, vilket är varken ekonomiskt, miljömässigt eller socialt hållbart.

Anders Hallbäck (S)

Medlem i LRs referensgrupp för kollektivtrafik