DELA

Oförskämt angrepp på radions personal

Jesper Eliasson ger sig ut för att, med sin relativt sett minimala erfarenhet av rundradioverksamhet, veta bättre hur en public service-radio skall ledas än medieprofessorer med Nordens samlade erfarenhet i ryggen.

Samma Jesper har tidigare hävdat att Smedsböle-stationen blir överflödig inom tio år. En kunskap som varken diplom- eller civilingenjörer, verksamma inom området, besitter. En sådan naiv övertro på sig själv visar en sak – Ålands Radios styrelseordförande är en marionett med uppdraget att öka det politiska inflytandet över redaktionen.

Jörgen Petterssons insändare ser jag som ett oinitierat och oförskämt angrepp på radions personal. Han agerar som politiker brukar agera, när man tagit ett beslut som man inte klarat av att överblicka följderna av, det vill säga förväntar sig att andra skall reda upp det som man ställt till med.

Redaktionschef Astrid Olhagen har förtjänstfullt bemött JP:s insändare för redaktionens del, så jag håller mig till situationen i Smedsböle. Jag börjar med att återge vad Digitas servicepersonal yttrade för cirka tio år sedan, när man kom för att utföra en års-service: ”Det här borde ni göra till ett muséum”. Så har politikerna misskött sitt eget bolag.

Och ännu värre. I dag förväntas en ung kille, med yrkesskolans IT-linje som grund, sköta planering och underhåll av en anläggning, som på annat håll sköts av speciellt utbildade diplomingenjörer. Killen må vara osedvanligt mogen och duktig, men styrelsen och VD:n har definitivt agerat ansvarslöst.

Jag vänder på JP:s slutkläm: Kom igen nu politiker, se till att åstadkomma ett mediepolitiskt program, lös frågan om radions finansiering, se till att det händer någonting med HD-TV-projektet, se till så att vi ens kommer i närheten av det utbud som finns i vår närhet, se till så det tekniska kapital som finns i Smedsböle inte förfars. Det är ni skyldiga alla ålänningar.

Som jag ser det är det enda förnuftiga sättet att organisera ett så litet public service-bolag som Ålands Radio att ha en tekniskt utbildad VD, som också har det övergripande ansvaret för både produktions- och distributionstekniken. Det redaktionella ansvaret skall givetvis en redaktionschef ha. Glöm det där med två separata bolag, det innebär enbart ökade kostnader och ytterligare byråkrati.

Om det eventuellt finns några fördelar med två bolag är jag övertygad om att de frågorna går att lösa i det mediepolitiska programmet.

Christer Strand