DELA

Oförändrat riksdagsval

Det är förvånande att socialdemokraterna nu meddelar att de vill ändra riksdagsvalet. Jan Mattsson som deltagit i kommitténs arbete har aldrig lagt fram något ändringsförslag .
I kommittén diskuterades ingående frågan om riksdagsmannens ersättares legitimitet i det nuvarande systemet. Kommittén beslöt efter ingående diskussioner att den viktigaste kopplingen mellan den valda riksdagsmannen är den gemensamma valplattformen, dvs. det valprogram man tillsammans omfattar. Väljarna måste kunna lita på att om den ordinarie riksdagsmannen får förhinder och ersättaren skall träda till, så skall den förda politiken vara stabil och pålitlig.

Om vi skulle välja ett annat system där till exempel den som fått näst mest personliga röster skulle bli ersättare kunde en borgerlig riksdagsman får en socialistisk ersättare. Detta trots att 70% av väljarna röstat borgerligt. Ett exempel på det var valet 2003.
Det preferensval som Jan Mattsson för fram skulle vara ett rent experiment. Ingenstans i Norden tillämpas det. Kommittén diskuterade även det och andra alternativ, men kom fram till att det är viktigt att väljarna känner igen det valsystem som tillämpas så att de förstår hur valresultatet uppstår.
Jag hoppas att vi i kommittén i vårt fortsatta arbete får klara förslag till förändringar som vi kan ta ställning till under arbetets gång, så att vi slipper läsa i tidningarna att ”egentligen ville socialdemokraterna något annat”.
Folke Sjölund
Ordförande i parlamentariska valkommittén