DELA

Ofinansierade löften

I valtider framförs flera ofinansierade löften att helt eller delvis ta över skattebehörigheten. Om vi seriöst ska diskutera skatteövertagande måste först följande frågor besvaras:

Kostnaden för att skapa skattesystemet samt administrera det, för endast 29 000 personer, bör stå i proportion till nyttan av beskattningsbehörigheten. Detta har ingen hittills varken försökt eller kunnat göra.

Att få tag på expertis inom åländsk beskattning blir troligen både svårt och dyrt. Varför skapa system som belastar näringsidkare med ytterligare åländsk byråkrati?

Det blir svårt att upprätthålla rättssäkerheten i form av skattegranskningar och domstolar som ska döma åländska skattemål. I det lilla samhället blir påtryckningar från grannar och närstående starka, vilket flera etablerade politiker öppet medger.

Jag vill att förespråkarna för egen beskattning förklarar hur den sammanlagda ekonomiska nyttan överstiger kostnaderna för administration, problem med rättssäkerheten samt likabehandling!

Anna Holmström (C)