DELA

Offentlig upphandling får gynna det lokala

De senaste dagarna har diskussionerna varit livliga kring upphandlingen av mjölk till ÅHS. Den offentliga upphandlingen av framförallt livsmedel är ett återkommande diskussionsämne inte bara hos oss utan överallt där det finns en lokal produktion. Det har visat sig att brister i upphandlingen oftast varit orsaken till att man inte kunnat gynna det närproducerade. Man har trott att enbart priset får vara det avgörande. Det är dock fullt tillåtet att även beakta andra faktorer förutsatt att det nämns i upphandlingen.

Politikernas signaler i form av fastslagna principer för hur upphandlingen skall gå till men framförallt i fråga om budgeterade medel är av yttersta vikt i sammanhanget. Som jag har uppfattat har vi idag en bred förståelse bland våra lokala politiker, både inom lagting och kommuner, för att inom rimliga gränser gynna både närproducerat och ekologiskt med beaktande av bl.a. miljömässiga och sysselsättande faktorer. Detta givetvis förutsatt att produkterna är av minst samma standard som konkurrerande och i det fallet känner jag ingen oro. Vi producerar idag erkänt högkvalitativa baslivsmedel på Åland och kontrollerna på gårdarna visar en mycket god djurhållning i kombination med hög miljömedvetenhet.

Av någon orsak har inte i fallet ÅHS politikernas goda avsikter nått ända fram till den som skall ta beslut i upphandlingsfrågorna. Kanske är detta en följd av de allt större enheterna. Om så är fallet måste vi också fråga oss hur väl andra viktiga styrelsebeslut förankras inom förvaltningen.
Våra närproducerade produkter fyller idag i princip kriterierna för att erhålla ”rättvisemärkning”. Det stipuleras bl.a. att produkten skall ha ett minimipris som överstiger världsmarknadspriset och att producenterna skall få förbättrade arbets- och levnadsvillkor. Vad jag känner till är allt kaffe som idag inhandlas till ÅHS rättvisemärkt, därmed lite dyrare men man dricker med bättre samvete. Det är väl rimligt att begära att även mjölkdrickarna på ÅHS skall kunna känna denna ynnest.
Tage Eriksson,
Ålands Producentförbund