DELA

Offentlig tillgänglighet för allergiker!

Mariehamns Stad har gjort en ambitiös handikappserviceplan som har varit på remiss i olika handikapporganisationer och intresseföreningar.
På det allmänna planet är planen genomtänkt och ger en god bild av problematiken och lösningar på de problem som vanligen tas upp när man talar om handikappanpassning och tillgänglighetslösningar.
Vad jag som ordförande för Ålands Lungskadeförening rf. saknar är de problemlösningar som skall till för att göra det offentliga rummet och handikappservicen mera tillgänglig för våra medlemmar, nämligen alla astmatiker och allergiker både vuxna och barn..

Det jag saknar är skrivningar över att man strävar efter att daghem, skolor och övriga offentliga byggnader skall vara byggda så att det inte uppstår problem med allergier, fuktskador ( sjuka hus) och så vidare Det saknas även skrivning om beredskap att ta hand om allergiska barn som inte klarar av att finnas i vanliga daghem och skolor, utan skulle behöva sanerade lokaler, där både själva huset men även personalen och de övriga barnen har ett ”allergipass”. Således att alla, både personalen och barnen, kommer från djurfria hemoch så vidare. För dessa allergiska barn är det viktigt att maten är lagad i lokal kök och inte i centralkök för att garantera individuell mat år alla.

Jag saknar även skrivningar om det att Mariehamns stad strävar till att få bort sådana utsmyckningsdetaljer i offentliga byggnader, utsmyckningsdetaljer som kan orsaka problem för astmatiker och allergiker, såsom blommor, julgranar och sällskapsdjur.
Som politiker har vi ett stort ansvar att se till att alla med olika handikapp , även de vars handikapp inte syns utåt, får adekvat behandling som kommuninvånare . Det är även vår skyldighet att tillhandahålla sådana offentliga utrymmen där alla kan vistas och att ingen utsätts för hälsofaror.
Raija-Liisa Eklöw
Liberal lagtingsledamot