DELA

Offentlig tandvård för alla

Tandvård till vettiga kostnader på Åland. En valfråga av stor betydelse för socialdemokraterna.
Vi vill införa en tandvård som motsvara den man har i riket. Tandvården skall vara en del av den allmänna hälso- och sjukvården. När du får ont i kroppen går du till hälsocentralen. Där får du medicinsk behandling för en ringa avgift.
Om hälsovården inte hjälper finns det ett system för fortsatt utredning och vård. Tänderna är en del av kroppen och tandhälsan skall därför vara en del av ÅHS allmänna hälso- och sjukvård. Så är det delvis redan nu för vissa grupper som barn- och ungdomar, gravida, vissa patientgrupper samt ÅHS-anställda i mån av möjlighet.

Så var det också tidigare i riket. Numera är mun- och tandvården en del av kommunens folkhälsoarbete på fastlandet. Det betyder i praktiken att alla har rätt att besöka den offentliga tandvården oberoende av inkomst, hälsotillstånd, ålder och andra kriterier. Precis på samma sätt som när man går till hälsocentralen för andra krämpor.
Samma rätt vill vi socialdemokrater införa för ålänningarna. ÅHS:s tandvård behöver utökas för att ge alla samma tillgång till offentlig tandvård på Åland. Inom en snar fram kommer ÅHS att ta i bruk nya moderna utrymmen för den offentliga tandvården på Ålandsvägen. Där finns möjlighet att utöka antalet tandläkare och tandskötare. En sådan utbyggnad behövs för att alla som vill gå till den offentliga tandhälsan skall ha samma rätt.

Den privata tandvården fungerar på marknadens villkor med fri prissättning och konkurrens med varandra. På många orter i riket fungerar den allmänna tandvården bra på andra större orter inte lika bra. Huvudsaken är att gå in för själva principen om allas rätt till offentlig tandvård också på Åland.

Barbro Sundback (s)