DELA

Oetiskt och omoraliskt av Erland

Radionyheterna berättar att tidigare näringschefen Olof Erland från och med 1 november lyfter både lagtingsmannaarvode om drygt 30.000 euro/år, samt ersättning (för förlorad inkomst) från landskapsregeringen om ca 75.000 euro/år.
Vem skrev egentligen avtalet med OE om avgångsvederlag när han fick sparken? Finns det inte jurister att tillgå vid landskapsregeringen när sådana avtal skall skrivas? Varför innehöll den inte en klausul om att ersättningen endast skulle utgå om OE inte hade andra ”löneinkomster”?

Dessutom anser jag att det är både omoraliskt och oetiskt av OE att som lagtingspolitiker utnyttja och hävda sin rätt till dubbla inkomster av våra skattemedel. I synnerhet som många av våra pensionärer lever under fattigdomsgränsen.
Jag är övertygad om att Olof Erland kan befrias från bördan av att ta emot avgångsvederlaget från landskapsregeringen om han anhåller om det till nya lantrådet!
Runa Lisa Jansson

Redaktionen har bett Olof Erland om en kommentar:
– Beslutet om min tjänstledighet med full lön togs av landskapsregeringen i plenum (hela landskapsregeringen)
Jag påtar mig ingenting omoraliskt eller oetiskt i ärendet. Det faller helt på landskapsregeringen som med hot pressade mig att acceptera ett avtal. Om nuvarande landskapsregering avser att göra någonting i frågan känner jag inte till.
I avvaktan på Justitiekanslers behandling av klagomål angående landskapsregeringens agerande kommer jag att deponera en del av lönen på ett särskilt bankkonto.

Olof Erland
näringschef och lagtingsledamot