DELA

Oenighet riskerar ödelägga KST-arbetet

Landskapsregeringen tycks vara djupt splittrad i frågan om kommunernas socialtjänst (KST). När kommunerna frågar om de kan gå vidare med planerna på bildandet av ett socialvårdsområde, ger LR svar som inte går att tolka. Strategin tycks vara att på alla plan skapa förvirring inom och mellan kommunerna.

Kommunerna gör nu exakt vad som sägs i KST-lagen genom att försöka få till stånd ett antal socialvårdsområden. Oron är påtaglig om att processen ska misslyckas och att allting slutar i ett kommunalförbund för hela Åland. Samtidigt försöker i första hand socialdemokraterna fälla försöken till samarbete, givetvis i syfte att förverkliga s-drömmen om ett enda socialvårdsområde och därmed lägga grunden för partiets slutmål: en enda kommun på Åland.

Socialdemokraterna ägnar sig åt ett avancerat dubbelspel genom att via LR betona att det nu är upp till kommunerna att söka bärkraftiga KST-lösningar. Parallellt med detta motarbetar partiet på kommunal nivå dessa processer. Socialdemokraten Göte Winés insändare 16.9 är till den delen betecknande för hur sossarna sprider dimridåer. Det är olyckligt om regeringspartierna moderaterna och liberalerna tillåter att arbetet på det kommunala fältet omintetgörs pga. socialdemokraternas sedvanliga längtan efter storskaliga lösningar. Ovan nämnda LR-svar till kommunerna vittnar om att det faktiskt kan gå riktigt illa med KST-processerna. När LR inte ens kan ge raka besked om huruvida kommunerna är på rätt väg, förhalas hela KST-arbetet på ett ödesdigert sätt.

Göte Winé benämner KST-lagen som något ”Centern lagt fram”. Sant är att Centerns Roger Nordlund år 2014 tog ansvaret för KST-lagen i ett läge då socialdemokraternas ministrar inte hade förmågan att driva processen. Lagförslaget var dock hela regeringen Gunells (s) och regeringsblocket var enigt (med ett undantag) om att det är bäst att kommunerna ges möjlighet att bilda flera KST-områden.

Harry Jansson ( C )