DELA

Oenighet i Sunds-fullmäktige

Tillrättaläggande angående Sunds kommunfullmäktiges budgetbehandling

I en artikel i Nya Åland den 16.12, från kommunfullmäktiges budgetmöte i Sund den 7.12.2010 beskrivs fullmäktiges behandling av investeringen Tallgårdens utbyggnad etapp II på ett för oss främmande sätt.
Vid mötet fanns inga offerter från byggnadskommittén gällande fortsatt ombyggnad av Tallgården. Förslaget om att införa medel på totalt 450 000 € för Tallgårdens fortsatta ombyggnad, trots att kommunens underskott efter styrelsens beredning beräknats till 76 000 €, kom som en total överraskning för oss. Investeringen var inte heller förankrad i varken nämnd eller styrelse. Beloppet som togs in i budgeten baserade sig på utlåtanden från medlemmar i byggnadskommittén.

Fullmäktiges byggnadstekniskt kunniga ledamöter, som ordförande Jens Andersén refererar till i artikeln, torde i själva verket vara just medlemmar i byggnadskommittén. Såvitt vi vet är det bara Michael Donalds som är byggnadstekniskt kunnig av ledamöterna i kommunfullmäktige.
Vi som röstade mot förslaget anser fortfarande att kommunen bör skjuta fram ombyggnaden av etapp II några år och bedömer att kommunen ändå skall kunna tillmötesgå det framtida äldreomsorgsbehovet.
Karin Karlsson (lib)
Ralf Karlsson (lib)
Ann-Christine Karlsson (lib)
Maud Johans (lib)
Dorita Lindholm (lista A)
Christer Lindqvist (Sundslistan)