DELA

Ödesval till Europaparlamentet

Vi har startat supervalåret 2019. De ledamöter som väljs in till riksdagen och EU är nyckelpersoner i god politik. Därför är dessa val så oerhört viktiga för Åland.

EU har en stor påverkan på vår vardag och vi måste ges möjligheten att påverka. En egen stol i parlamentet vill inte Finland ge åt oss och därför börjar det bli dags att ta en.

Storbritannien borde besluta om sitt utträde från den EU den 29 mars 2019. Vi har alla kunnat följa med de hetsiga diskussionerna i det engelska underhuset var statsminister May försvarat sitt förhandlingsavtal med EU.

Den senaste politiska utvecklingen tyder på att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Det är stor risk att internationella företag och finansiella institutioner lämnar landet och flyttar sin verksamhet högst troligen till ett EU-land, Schweiz eller ett land utanför Europa, såsom Singapore.

Fastighetspriserna i London och i landet sjunker och pundets kurs kommer att varier kraftigt. För finska och åländska företag som idkar handel med Storbritannien innebär det att alla EU-regler för utomstående tredje land träder i kraft.

Ett av de största hoten inför valet till EU är Europas radikalisering. I dag röstar 27 % av alla väljare på auktoritära politiska högerradikala partier. Trenden har varit stigande under en längre tid. Det finns flera ideologiska orsaker till de höger auktoritära politiska partiernas har framgång.

Vi ser en ökning av ideologier med rötter i nazismen och fascismen, i hotet av islamofobi, grupper som anser att landets nationella identitet är hotad av invandrarminoriteter, grupper som vill bevara den kristna värdegemenskapen och är fundamentalistiska och konservativa. Gemensamt har de alla hatet och Europa kan och får inte ledas av hat.

Vi får inte glömma orsaken till att vi gick samman i Europa och varför EU har varit så framgångsrikt; jo nämligen fred.

I vårens val till Europaparlamentet kommer flera av dessa partier att vara representerade. Deras makt ligger i att stoppa lagförslag och på så sätt försvåra utvecklingen av ett gemensamt Europa. De kan förlama samarbetet mellan EUs beslutsfattande institutioner Parlamentet, Rådet och Kommissionen.

Det skrämmer mig att dessa partier kommer att välja kommissionärer och domare och på detta sätt inifrån påverka Europas utveckling och framtid. Vi måste mobilisera och aktivt arbeta för att alla röstberättigade går och röstar. Valet den 26 maj är ett ödesval inte bara för klimatet utan även för freden.

SARA KEMETTER (S)

KAMPANJCHEF FÖR CAMILLA GUNELL TILL EU 2019