DELA

Ödesfråga för ÅHS

Den framtida personalsituationen är en ödesfråga för ÅHS.
Det gäller att ta hand om ordinarie personal och samtidigt offensivt nyrekrytera. En stor del av vårdpersonalen kommer att gå i pension. Åland har en dubbel hotbild framför sig. Dels behöver vi mer personal än landskapet själv kan bidra med, dels kommer övriga norden att försöka locka till sig personal från Åland. För att upprätthålla service och utbud kommer ÅHS att tvingas rekrytera personal med olika utbildning och specialitet. ÅHS måste vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder motiverande arbetsuppgifter samt konkurrenskraftiga arbetsförhållanden och lönevillkor.
ÅHS kunde bli ett magnetsjukhus!

Inom lönepolitiken finns det flera moment att utveckla, arbetsgivare tillsammans med facken. Arbetsvärderingen måste fullföljas. Lönesystemet behöver utvecklas, det skall löna sig att ta större ansvar och att fortbilda sig.
Tjänsterna inom ÅHS kunde dessutom utvecklas och utvidgas. Expertsjukskötarna, till exempel, ökar flexibilitet och effektivitet i vården samt sparar både tid och pengar åt patienter och samhälle.
Katrin Sjögren (lib)