DELA

Odemokratiskt mot Waldorf-skolan

Varför vi vill att vårt barn skall gå i en waldorfskola.
Waldorfskolan syn på kunskap är central för vårt beslut att låta vårt barn gå i waldorfskola. Skolan förbereder barnet för att senare i livet kunna bemästra olika situationer, och att lösa problem på ett självständigt sätt. Waldorfskolan ser inte på kunskap som en mängd olika saker som barnet skall fyllas med.

För waldorfskolan är rörelse och känsla centrala saker då barnet förbereds för livet, det är ett sympatiskt sätt att se på inlärning och respektfullt mot barnet.
Den inrutade dagen, årstiderna med årstidsbordet och årets återkommande högtider ger en yttre ram som främjar trygghet för barnet.
Fantasi och andlighet betonas på ett sätt som är alltför sällsynt idag.

Brådska och snabbhet blir inget självändamål i waldorfskolan, saker måste få ta tid. Barnen hinner lära sig ändå.
Waldorfskolan betonar handens arbete, att skapa själv, barnet kan skapa, färdigt köpta lösningar och saker är inte nödvändiga. Waldorfskolan strävar efter att skapa självständiga individer på barnets egna villkor. Människor som kan ta ansvar och bli fria och självständiga i tanke, ord och handling. Det leder till sund självkänsla och självförtroende.

Vårt barn går i tredje klass i waldorfskolan och vi vill att hon fortsätter där, hon har gått där sedan ettan och före det i waldorfbarnträdgården. Hon trivs och har alltid trivts ypperligt där. Men det finns ett orosmoln: vi bor i Mariehamn! Skolan erbjuder undervisning för 6689 € per läsår och elev. Skolan begär 70% av basbeloppet för en landskapsandel, en summa de åländska kommunerna betalar UTOM Mariehamns stad! Mariehamn betalar 3921 €, 41 % av en landskapsandel, vilket betyder att vi mariehamnare får stå för mellanskillnaden på 2767€ per år. En kommunal skolplats i Mariehamn kostar 9556€. Vi upplever det som odemokratiskt och orättvist att det betyder så mycket var man bor.

Detta leder till att vi måste flytta från Mariehamn, för att ha råd att ha vårt barn i waldorfskolan, som för övrigt är väldens bästa skola! I Mariehamn. Fast de mariehamnare som väljer att ha sitt barn där straffas. Är det så de styrande i Mariehamn vill ha det?
Christina Johansson & Hans-Erik Ramström