DELA

Odd Fellow också för kvinnor

Svar till signaturen ”Frågvis” under insändaren i Nyan den 26 oktober 2009 under rubriken Män i ett mörkt rum”.
Signaturen ’Frågvis’ skriver i sin insändare att ”Inte en kvinna är med i denna sekt”. Odd Fellow Orden är ingen sekt utan en internationell organisation, vars syfte är att utveckla människokärleken och samhörigheten mellan människorna. Odd Fellow Orden stöder sina medlemmars utveckling steg för steg, men de bär själva ansvar för sin egen utveckling och dess synlighet i det dagliga livet. Ordens symbol är de tre länkarna som representerar Vänskap, Kärlek och Sanning.

Visst är kvinnor med i Odd Fellow Orden! Redan 1979 bildades på Åland den första kvinnliga logen, nämligen rebeckalogen Maria Magdalena. som har 109 medlemmar. 1994 var antalet rebeckor på Åland så stort att en andra loge bildades. det vill säga rebeckalogen Anna Lovisa, som har 85 medlemmar. Rebeckorna arbetar självständigt och i gott samförstånd med Odd Fellow-bröderna. Se artikel om Odd Fellow i Nyan fredagen 23.10.2009.

Medlem blir man på rekommendation av en Odd Fellow-medlem. Medlemsintagning sker två gånger/år och före intagningen ordnas informationstillfällen. Signaturen ”Frågvis” skriver att ”man måste som man ha mycket pengar för att bli inbjuden till denna sekt”. De kostnader, som ett medlemskap i Odd Fellow för med sig, informeras om vid ovannämnda tillfällen.

Signaturen ”Frågvis” påstår att ”de inte pratar om att hjälpa andra människor i alla fall”. Ett felaktigt påstående eftersom det i varje loge finns ett understödsutskott som fördelar de medel som är budgeterade för välgörenhet. Eftersom unga och barn står vår Orden nära firades den 25-åriga självständiga verksamheten med, att Rebeckarådet och Storlogen vid ett festseminarium i Helsingfors den 17 oktober överlämnade 35.000 euro till Mannerheims Barnskyddsförbunds Nätstödsverksamhet. Här på Åland kommer Odd Fellow att fira jubileet med att bli fadder för åtminstone ett barn i Zimbabwe.

Vi hoppas denna insändare har gett signaturen ”Frågvis” svar på sina frågor. Om inte går det bra att kontakta undertecknade.
Lisbeth Jansson
Distriktspresident
Stig Donning
Distriktsstorsire