DELA

Också skärgårdssamarbete bör förnyas

Nya Åland frågar på ledarplats i fredagens tidning: ”Har Åland verkligen råd att inte samarbeta?”
Det gäller skärgårdssamarbetet mellan Ålands, Stockholms och Åbolands skärgårdar som inleddes 1978 och som sedan utvecklats och kompletterats med EU-finansierat gränsregionalt samarbete inom olika ”Interreg” program.
Svaret på frågan är tveklöst nej; Åland har inte råd att inte samarbeta. Men frågan är i vilka former och på vilken nivå.
En utvärdering av skärgårdssamarbetet skulle visa att det gett ett positivt resultat med erfarenhetsutbyte, samverkan inom marknadsföring och stimulans för vissa utvecklingsprojekt. Samtidigt har samarbetet institutionaliserats och fastnat i sina former och förvaltningsrutiner.
Ledaren illustreras av en grupp medlemmar i ”Skärgårdssmak” som från början var ett projekt inom ramen för skärgårdssamarbetet, men sedan blev ett aktiebolag på kommersiell grund. Så ska en regional slipsten dras. Initiera och stimulera till utveckling av projekt som klarar av marknadens förutsättningar.
På tidningens hemsida finns en icke-publicerad kommentar till ledaren som tydligt belyser frågeställningen.

Det är verkligen svagt av landskapet att stiga av medlemskapet i skärgårdssmak.
 … Nu börjar det öppna sig vi får mer och mer gäster från övriga Europa, då hoppar man av??
Och när varumärket börjar bli känt då stiger man av?!
Jag känner skammens rodnad på mina kinder!
Jansson
Kommentaren visar precis vad det är fråga om. Projektet Skärgårdssmak bär sig och varumärket är också utanför Norden.

Lyckas landskapsregeringen nu bryta bidragsslentrianen och i stället satsa på stimulans av affärsverksamhet med regional spridning med en offentlig sektor i bättre balans är också skärgårdarna vinnare.

Den 17 december 2007 tog Ålands lagting ett av sina viktigaste beslut för det åländska samhället. En majoritet bestämde att affärsutveckling i den åländska marknadsekonomin i allmänhet ska drivas av privata intressen. Samhällets roll är att säkra den gemensamma välfärden och infrastrukturen, men också hjälpa till med finansiering och riskkapital för samhällsekonomiskt värdefulla projekt. Ett golfprojekt skulle till exempel stödas med 30 procent.

Mot bakgrund av det principiellt viktiga beslutet borde den 17 december bli en allmän åländsk flaggdag för att lyfta fram anställda och företagare i det privata näringslivet och deras betydelse för samhällsutvecklingen, också i skärgården.
Heder åt den landskapsregeringen som stimulerar affärsutveckling, men än mer heder åt den regering som stiger av i tid och satsar på ny utveckling!
Olof Erland,
liberal lagtingsledamot