DELA

Också hjärtat mår gott på Alla Hjärtans dag

Alla Hjärtans Dag ses emellanåt som en dag i raden av åtskilliga kommersiella dagar under året.
Men, dagen har faktiskt två sidor, också ett uppdrag ur hjärtfriskperspektiv.
Den 14 februari tänker vi lite mer på varandra, ger komplimanger, hälsar i annons, köper en ros eller hjärtbakelse, skickar ett kort. Vi visar och tar emot uppskattning och tänker inte så mycket på dagens eventuella upptakt och ursprung, Valentinus och katolska kyrkan i slutet av 400-talet.
Och vad händer? Jo, vi trivs, får beröm och uppmuntran, lust och kreativitet. Vi känner gemenskap och hjärtat mår gott! Allt påverkar stressnivån, den dåliga och långvariga stressen som med jämna mellanrum måste balanseras upp med återhämtning, god sömn, vila likväl som fysisk aktivitet – allt det som frigör de goda hormonerna, endorfinerna.

I dag vet vi att stress är en etablerad riskfaktor för hjärtat, att det finns en stark koppling mellan negativ stress och hjärt-kärlsjukdom. Den långvariga stressens negativa inverkan, inte minst på hjärta och kärl, bekräftas av forskningsrapporter och studier över hela världen.
Och så länge kroppen får en chans att återhämta sig kan stress till och med vara positivt. För den som en gång för alla lär sig hantera stressen ökar förutsättningarna betydligt för ett längre och friskare liv.
Kroppen behöver förstås hjälp att samla sig från långvarig stress. Sömn är den bästa återhämtningen. Lev därtill sammantaget sunt, ät hälsosamt, motionera, lär dig säga nej/sätta gränser, ta hand om dig själv och dina vänner, inte bara på Alla Hjärtans dag. Det stärker självkänslan också.
Och varför inte satsa på lite choklad för att fira Alla Hjärtans dag? Många tvekar nog om det verkligen kan stämma det som framkommer i de återkommande studierna, de som pekar på att mörk choklad minskar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och stroke.
Nu har i varje fall en metaanalys, en sammanställning av sju studier med totalt 114.000 deltagare mellan 25 och 93 år med en uppföljningstid på mellan åtta och 16 år inom ett och samma område, redovisats.
I sammanvägningen av studierna ser man en riskminskning för hjärt-kärlsjukdom på 37 procent och en minskad risk för stroke med 29 procent hos dem som ägnar sig åt hög chokladkonsumtion.
Vad i chokladen som är så nyttigt är inte helt och hållet utforskat. Men de så kallade flavonoiderna som finns i kakao anses påverka de inre kärlväggarna på ett positivt sätt.
Och som vanligt och som så ofta: allt med måtta, allt i balans – lätt att säga och begripa och så svårt ibland att implementera i livsstilen, allt som omger oss och som har stress som minsta gemensamma nämnare och stora påverkningsfaktor.

Vi vet att stress påverkar hjärta och kärl på flera sätt. Stresshormoner och stressnervimpulserna gör att blodkärlen drar ihop sig och höjer blodtrycket vilket försvårar hjärtats pumparbete och kan leda till förändring i hjärtmuskeln. Obehandlat kan det på sikt öka risken för hjärtinfarkt och stroke.
Stress leder lätt till sämre levnadsvanor: ohälsosam och för mycket mat, för lite fysisk daglig aktivitet – övervikt och fetma.
Den långvariga stressen som inte balanseras upp med vila och återhämtning, påverkar även binjurarnas produktion av stresshormonet kortisol vilket gör att kroppens fettreserver koncentreras till magen och det ökar benägenheten för den farliga bukfetman med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och även diabetes 2.
Ytterligare dumheter som stress för med sig. Stress förhöjer blodfettsnivåerna. Höga halter av det skadliga kolesterolet ökar risken för att drabbas av åderförfettning, vilket i sin tur ökar risken för infarkt.
Huvuddelen av kolesterolet finns i de skadliga LDL- partiklarna och kallas för det onda kolesterolet. Höga nivåer av LDL-kolesterol i blodet ökar risken för att utveckla åderförfettning och därmed förträngning i blodkärlen.
Livsstilen gör skillnad för hjärta och kärl. Rökning, stress, kost och motion. Det kan vi påverka. Alla dagar.
Verksamhetsledare Annette Bergbo,
Föreningen Vårt Hjärta r.f