DELA

Också gamla vill se och tugga

Här några förslag för att hjälpa mindre bemedlade pensionärer ekonomiskt.
Förutom offentlig tandvård med kommunal taxa kunde man stöda besök hos optiker och anskaffning av nya glasögon med allmänna medel.
Det är bara fantasin som sätter gränser för hur man från samhällets sida kunde stöda dem som enbart har folkpension.

På Island har alla pensionärer gratis inträde till baden. Det anses vara friskvård som sparar medel för sjukvården samt har en social funktion.
Varför kan inte vi vara lika duktiga? Det finns kapacitet på två badhus dagtid.
Många yrkesgrupper har rätt till subventionerad hälsovård. Stadens personal får bada för 1 euro i Mariebad. Man får gå på Medis gymnastik gratis samt utnyttja gym för en spottstyver. Det är yrkesarbetande människor som har talets gåva och kan hålla på sina rättigheter.
Deras biljett betalas till största delen med skattemedel. Kanske många av stadens skattebetalare också, eller hellre, skulle ge denna rätt åt 65-åringar.

Inga-Britt Wirta
(s)