DELA

Och vinnaren är..?

Östersjöfondens pris kommer inte att gå till Mariehamns hamn i år, men kanske nästa år.

Svaret på mitt påpekande om mottagning av kyssningsbåtar vars avloppsvatten pumpas ut i Östersjön, i och för sig helt lagligt men ändå fel, visar ännu tydligare på demokratibristen i vårt samhälle. Det samhällsägda aktiebolaget för Mariehamns hamn tål tydligen inte att någon ens antyder att hamnen skulle kunna ta ett ännu större vattenmiljöansvar än vad man redan gjort.

Min uppfattning är att Mariehamns fullmäktige behöver ge ett tydligare ägardirektiv till ledningen för Mariehamns hamn för att styrelsen skall kunna ta lite ansvar även för Östersjön. Ett annat alternativ är att man byter ut styrelsen till personer som vågar ta kortsiktigt obekväma beslut men långsiktigt helt nödvändiga. Att bry sig om Östersjön måste bli mera än bara ord.

Dan Jansén