DELA

Obundnas politiska paket till näringslivet

Obunden Samling sprudlar av kreativitet och företagaranda. Bland oss finns entreprenörer, innovatörer, kreatörer och fram för allt:
En stark politisk vilja att bana väg för ökad företagsamhet!
Därför har ObS sammanställt ett ”Näringslivs-Paket” med nio konkreta punkter vi vill genomföra:
– Minskad byråkrati – bort med onödigt regelverk som inte har något syfte.
– Konstruktiv dialog – landskapet ska fortlöpande föra dialog med näringslivet och vara lyhörd för företagens önskemål och behov, t ex inom ramen för en etablerad samrådsgrupp
– Näringslivsplanering – landskapet ska i samråd med näringslivet göra upp en näringspolitisk plan för att stimulera och underlätta företagande %uE001 Reform av näringsavdelningen – den offentliga servicen måste anpassas till dagens näringsliv.
– Ta bort skattegränsen – vi ger oss inte innan vi får bort byråkratin kring åländsk import och export med andra EU-länder.
– Ny företagareförsäkring – ersätter företagens självrisk för anställdas sjukfrånvaro.
– Utmanarrätter – företag ska ha rätt att överta offentlig verksamhet om det kan skötas billigare och bättre. Samhället ska inte konkurrera med näringslivet.
– Stöda investeringar – samhället ska stöda innovativa och hållbara affärsidéer med i första hand lånegarantier och räntestöd samt i vissa fall med direkt stöd upp till 30 procent.
– Anpassa utbildningen – yrkesinriktad utbildning bör anpassas bättre till företagens behov
Obunden Samling – ett företagsammare val