DELA

Obundna vill att staden löser hamnparkering

Signaturen ”Klarsynt” skriver i en insändare att det tidigare försöket att ta betalt för parkering vid hamnen inte var lyckat. Barbro Sundback upplever att parkeringssituationen inte är tillfredsställande. Parkeringssituationen kring terminalerna i västra hamnen är problematisk.

Obunden Samling i Mariehamn valde därför att vid senaste stadsfullmäktigemötet den 29 september lämna in en motion om parkeringssituationen vid västra hamnen. Motionen i sin helhet finns att läsa på min blogg. Vi har en längre tid följt problematiken och eftersom det inte är trafiksäkert idag i området kring hamnen behöver Mariehamns Stad nu fortast möjligt se över situationen.

Det hoppas vi att nu sker i och med att vi lämnade in en motion i ärendet.

Anders Holmberg (Ob)