DELA

Obundna i staden satsar på rättvis avfallshantering

Obunden samling i Mariehamn vill att staden drar sig ur Mise och själv organiserar en rättvis, ekonomisk och miljövänlig avfallshantering som kan vara modell för andra kommuner. Vår lösning tål jämförelse med närliggande regioner, är EU-anpassad och beaktar invånarnas behov.
För det dagliga avfallet ordnas insamlingslinjer, tömningen konkurrensutsätts och fastigheterna kan välja kärlstorlek och tömningsintervall efter behov. Fyrfackskärlen behålls. Bioavfallet insamlas separat, men anslutningen är frivillig och avgiften rättvis.
Förpackningarna insamlas i obemannade stationer, medan större fastigheter ordnar egen insamling och insamlingen vid större butiker blir kvar. Stationerna töms av entreprenörer och flera fraktioner kan behandlas lokalt. Det åländska producentansvaret slopas och landskapet ingår i det landsomfattande registret.

Vi anlägger några väl planerade, bemannade mottagningsstationer till vilka alla kan föra års- och månads- och trädgårdsavfall, farligt avfall samt återvinnings- och användbart avfall utan att betala.
Personalen samarbetar med Emmaus och Byggreturen.
Det insamlade avfallet förs i största möjliga utsträckning till lokal behandling. Efter förbehandling kan flera organiska fraktioner användas för framställning av organisk diesel. Transporter från landskapet sker så miljövänligt som möjligt.
Avfallshanteringen finansieras genom grund- och transportavgifter, vilka är heltäckande, rättvisa och på en skälig nivå. Avgifternas storlek och struktur kan närmare studeras på www.obs.avfallsplan.
Obunden samling i Mariehamn
Ove Andersson 502
Landgärds Viveka 511
Eckerman-Hartvik Jessica 503
Lindholm Johan 512
Flink Carl-Gustav 504
Manelius Nils 513
Grönlund, Stig 505
Renvall Merja 514
Holmberg, Anders 506
Scott Erica 515
Häggblom Bert 507
Sjölund Jack 516
Häggblom Patrik 508
Öström, Nina 517
Isaksson Donny 509
Jansson Robin 510