DELA

Obundna i Saltvik vill lyfta småföretagandet

Saltviksavdelningen av Obunden samling hade ett livligt besökt möte i tisdags, och diskuterade olika aktuella politiska frågor. Bland annat uttalade man sig positivt om initiativet av norra Ålands kommuner att mötas och att söka finna gemensamma lösningar för ett samarbete kring frågor som är lämpliga att skötas gemensamt.

Inför höstens val ansåg man att familjepolitiken (vård, skola och omsorg) som tidigare är viktiga och aktuella frågor att fortsättningsvis arbeta för.

Småföretagandet är en mycket viktig del av den åländska arbetsmarknaden, vilket borde uppmärksammas mer av politikerna. Utan alla våra småföretag skulle det åländska samhället inte blomstra så väl som det gör.

Men småföretagarnas situation är mycket sårbar. I synnerhet vid sjukdomsfall och i pensionshänseende är egenföretagarna en mycket eftersatt grupp, som inte beaktats i tillräcklig omfattning när förbättringar genomförts för andra grupper i samhället. Saltviksavdelningen av Obunden samling är därför beredda att lyfta frågan inför valet.

Angående ett samgående av kommuner ansågs att denna fråga i demokratisk ordning skall avgöras via ett röstningsförfarande i allmänna val.

Enligt uppdrag:

Runa Lisa Jansson