DELA

Obunden samling välkomnar socialvårdsreform

Niklas Lampi hävdar på ledarplats i lördagens tidningen att utredningen kring socialvården på Åland ”… på sina håll avfärdades som ett vältajmat valutspel…”. Från obundet håll välkomnar vi slutsatserna i rapporten.
Det kunde Lampi ha läst sig till i vårt pressmeddelande som sändes ut i fredags, även om det tydligen inte passerade nyhetströskeln.
Obunden Samling slår – precis som i landskapsregeringens utredning – i sitt valprogram fast att det behövs en reform av socialvården på Åland. Då allt färre ska försörja allt fler blir kostnaderna för vård och omsorg allt för betungande för kommunerna. Vissa kommuner kommer inte ens att klara av det.

ObS välkomnar särskilt rapportens första förslag: att landskapet tar över huvudmannaskapet för all socialvård, förutom barndagvården. Förslaget överensstämmer nästan i sin helhet med vad ObS föreslår, nämligen att landskapet blir huvudman för handikappservicen, specialomsorgen, barnskyddet och missbrukarvården.
På så sätt samlas kompetens och finansiering under samma tak, vilket tryggar jämlikhet, oberoende av i vilken kommun man bor.
Socialvårdsreformen bör bli en av de stora, kanske den största valfrågan eftersom den berör så många och är av så enorm ekonomisk betydelse. Ska Åland slå vakt om välfärden med god socialvård och service för äldre, funktionshindrade och andra hjälpbehövande är det hög tid att starta den sociala reformen nu.
Det finns helt enkelt inte tid att vänta.
Obunden Samling på Åland