DELA

Obunden samling lever och har hälsan

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Jag trodde i min enfald att drev mot av folket invalda lagtingsledamöter var ett oacceptabelt sätt att driva politik på i lagtinget. Jag trodde att lagtinget stod över sådant agerande. Jag hade fel. Likaså tänkte jag att massmedia , som ska bevaka politikers arbete i lagting och landskapsregering, behandlar alla lika, och granska alla partiers lagtingspolitiker enligt samma måttstock. Jag hade fel där också. Tyvärr.

När en tidigare högt uppsatt liberal politikers försäljning av fast egendom inte kunde genomföras på grund av ”oegentligheter” (?) i köpebrevet, drogs inget drev igång av massmedia. Då ifrågasattes inte den politiska trovärdigheten, där fanns tydligen en politisk immunitet, då väljarnas förtroende värderades högre än privata affärer.

Dåvarande opposition (Obundna, Centern och ÅF) ”lyfte” heller inte frågan i lagtinget den gången, då ärendet inte ansågs beröra lagtingets inre arbete. Samt av respekt för väljarnas val.

Att utse en ny talmanskandidat som tillfredsställer 30 politiker i lagtinget är en omöjlig ekvation, inte med den hätska ton, och med ett ointresse för samförståndslösningar, som präglar debatten i nuvarande lagting.

Det skulle vara intressant att få information om på vilket sätt detta drev från opposition och media gagnar ålänningarnas bästa, och förbättrar samarbetsklimatet till finska regeringen, vilket borde vara rättesnöret för allt politiskt arbete i lagtinget.