DELA

Obunden lösning för skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken sett ur Obunden Samlings perspektiv.
När det gäller nytänkande inom trafikfrågor beträffande skärgårdens kommunikationer, ligger Obundnas initiativ på vågens framkant.
För att börja någonstans, har vi för över ett år sen föreslagit provtrafik med kombikatamaraner sommartid som skulle få en enorm betydelse vad gäller resetider till och från skärgården för att inte tala om den ekonomiska vinning dessa skulle innebära.
Obunden Samling presenterade även en ny dragning av föglötunneln, det så kallade nya norra alternativet, vilket skulle innebära kortare tunnel samt synergieffekter vad beträffar möjlighet att förkorta färjpasset mellan Svinö och Föglös Långholm till ca.15 minuter om man går in för en bro norr om Degerby samt temporärt färjfäste på Långholm.

Vi motionerade också om att landskapsregeringen skulle komma med ett kortruttsmeddelande vilket de lovade göra.
Man frågar sig vad som har hänt med alla dessa idéer som lagts fram i lagtinget och blivit positivt mottagna? Svaret är ingenting!
Därför har Obunden Samling lämnat in en ny finansmotion om att tillsätta en parlamentarisk grupp med medlemmar från samtliga partier för att gemensamt planera för ett nytt kortruttssystem som skulle vara till nytta för hela Åland. Detta gör vi för att visa ansvar för långsiktiga lösningar som kan vara grunden för att få någonting att börja hända och som varar över flera valperioder.

Grundtanken för en levande skärgård är inte bidragspolitik utan förutsättningar till livskraftig tillväxt genom inflyttning, ett effektivt transportsystem är en av huvudingredienserna för att det ska lyckas.
För att detta ska ske bör nya krafter ta vid efter nästa val, annars är risken stor att vi inte kommer att få se någon förändring jämfört med hur det ser ut idag, timglaset håller på att rinna iväg för denna regering, där centern verkar ha somnat vid trafikrodret!
Mika Nordberg (Obs)