DELA

Obligatorisk skolsvenska

Riksdagen har glädjande nog bekräftat Finlands tvåspråkiga status genom att med stor majoritet, 134-48, rösta ner medborgarinitiativet om slopad skolsvenska.

Lite smolk i bägaren kan vi dock ana. Det politiska tryck, som medborgarinitiativet har satt på riksdagsledamöterna, fick majoriteten av dem att godkänna en kläm, som en åtgärdsuppmaning från riksdagen till regeringen.

Initiativet till klämmen kommer oroväckande nog från de stora partierna, Centern och Samlingspartiet, och lyder enligt följande:

”Riksdagen förutsätter att regeringen utreder de lagstiftningsmässiga förutsättningarna för regionala försök för att utvidga språkutbudet utan att det andra nationalspråket är obligatoriskt.”

I landskapspolitiken tar regeringar ganska lätt på klämmar av detta slag. I rikspolitiken är klämmarna däremot en del av beslutet som måste följas. Det här innebär i praktiken, att Finlands regering utreder det som avses i klämmen, och därmed uttalar sig om vad som lagstiftningsmässigt krävs för att genomföra dessa experiment. Skolsvenskan är därför inte säkrad för framtiden. Inte i hela landet.

Detta väcker naturligtvis många följdfrågor. Vem ska avgöra vad som är regionala experiment? Kommunerna eller regeringen?

Det försök som nämns i klämmen ska också utvärderas om det genomförs. Vem bedömer om försöket är lyckat eller ej?

Man frågar sig också vad som händer med den statliga servicen på svenska, om antalet tjänstemän med kunskaper i svenska reduceras ytterligare?

Tyvärr utnyttjade riksdagen inte möjligheten att, i samband med medborgarinitiativet om slopad skolsvenska, ge tydliga besked om tvåspråkigheten och skolsvenskan. Ett rent och klart förkastande skulle ha varit ett tydligt besked.

Riksdagens beslut med bifogad kläm betyder sannolikt att frågan dyker upp på nytt i riksdagen under nästa mandatperiod.

Också här krävs ett tydligt och engagerat politiskt arbete av blivande riksdagsledamot. Jag har beredskap att utföra det arbetet.

Mats Perämaa

riksdagskandidat (lib)